Denizli Yunus Emre Şiir Yarışması

2021 Yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı Olarak Kutlanması Genelgesi kapsamında; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavram- larının sade Türkçe ile işlendiği, yeni ve özgün şiirler yazılmasının teşviki amacıyla  "Denizli Yunus Emre Şiir Yarışması" düzenlenmiştir.Gerekli şartnamenin okunarak yarışmaya katılmak isteyen öğrencileirmiz başvurularını yapabilir.

 

T.C.

 

DENİZLİ VALİLİĞİ

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

 

 

DENİZLİ

 

YUNUS EMRE

 

ŞİİR YARIŞMASI

 

 

 

Yarışmanın Teknik Şartnamesi ve Standart Başvuru Dilekçesi https://www.denizlikultur.gov.tr

 

internet adresinden indirilerek veya başvuru yerinden temin edilebilir

 

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

 

 

A- Genel Koşullar

 

1- Şiirde, yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içerikler ile dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.

 

2- Denizli il sınırları içinde ikamet eden kişiler "Yunus Emre Şiir Yarışması"na katılabilirler. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

 

3- Yarışmacı, yarışmaya sadece bir şiir ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse yarışmaya katılacak şiirini değiştirebilir.

 

4- Şiirler, bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış olarak sunulacaktır. Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda şairin adı, soyadı ve ıslak imzası yer alacaktır. Yazı tipi, normal bir okurun okuyabileceği karakter olmalıdır. (Tercihen Times New Roman 12 punto olması önerilir)

 

5- Şair, yarışmaya katıldığı şiirini, kendi sesi ile okuyup video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

6- Yarışmaya katılacak şiir, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarıyla yayımlanmamış olacaktır. İnternet ortamında elektronik olarak yayımlanmış şiirler yarışmaya katılabilir. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

 

7- Yarışmacı, yarışma sonucunda şiirini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak yarışmacı, yarışmaya katıldığı şiirin Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce veya işbirliği yapacağı diğer kurumlarca yapılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı yayınlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, bu nedenle telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

B- Özel Koşullar ve Şiirlerin Puanlanması

 

Yunus Emre Şiir Yarışmasında puanlamayı jüri üyeleri yapar. Puanlama aşağıdaki kriterlerin değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Bu kriterler;

 

1- Şiirin dili; akıcı ve yalın Türkçe olacaktır. (25 puan)

 

2- Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün şiirler ile yarışmaya katılabilirler. (25 puan)

 

3- Şiirde; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış konuları işlenmelidir. (25 puan)

 

4- Şair kendi şiirini etkili bir üslupla okuyacaktır. (25 puan)

 

 

 

ÖDÜLLER

 

 

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Denizli Pamukkale Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu

Yorumlar (0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)