"Problemini Fırsatın Bil" Projesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu "Problemini Fırsatın Bil Projesi " kapsamında oluşturduğumuz komisyonla  birlikte hazırladığımız yıllık plan çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız doğrultusunda velilerimizle temasa geçerek okulla ilgili istek varsa şikayet dileklerini alarak gerekli çalışmaları başlattık.

Problem: genel olarak, olması gerekenle olan arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Milli Eğitim camiası olarak olması gereken 1739 Sayılı Kanun başa olmak üzere mevzuat çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmaktır. Bu bağlamda hedeflere ulaşma karşımıza çıkan her türlü engeli problem olarak görebiliriz.

Her geçen gün daha karmaşık hale gelen toplum yaşantısı, sosyal ve ekonomik sıkıntılar teknolojideki gelişmeler günlük yaşamda problemlerin artarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Problemler kimileri tarafından zorluk ve güçlük olarak görülürken kimileri tarafından fırsat olarak görülebilmektedir.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşılaştığımız problemleri fırsat olarak görüp sıfır sorunla 2019-2020 eğitim – öğretim yılını tamamlama gayreti içinde olacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz bu konuda kararlıyız. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul kurum müdürlükleri olarak bu kararlığı paylaşacaklarına da inancımız tamdır.

Literatüre bakıldığında problem çözme ile ilgili birçok veri var gibi görünse de ufak farklılıklar olmakla birlikte tekrar eden bilgi ve sunumlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Evrenin en karmaşık ve her an değişebilen duygu sistemine sahip olan insanla ilgili olarak nitelendirdiğimiz problemleri çözmenin bir kuralı formülü yoktur. Problem çözmenin sistematiği vardır. Asıl kaçırılan nokta sonuçlara odaklanıp sebeplerden uzaklaşılmasıdır. Problemi tanımladıktan sonra temele, en derine inmek esastır. Problemin temeline inildikten sonra problemin ortaya çıkmasına neden olan temel noktaları belirlemek ve bu noktalara göre ortaya konacak çözüm önerileri neticesinde verilecek kararın isabetli olma olasılığı daha yüksektir. Aslında problem çözmek demek problemin bize iletmek istediği mesajı almak demektir.

Problemin yerinde çözülmesinin esas olması açısından genel açıklamalar da dikkate alınarak 01 Aralık 2019 – 31 Temmuz 2020 olarak belirlediğimiz zaman aralığında problemleri kaynağında çözme temel hedef olarak belirlenmiştir

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)