Okulumuz EBA Destek noktası olmuştur.

EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.
EBA Destek Noktası, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmadığı okul idarelerince tespit edilen 1. sınıftan 12. sınıfa zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" için velilere özel olarak hazırlanmış "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" (Ek.1), EBA Destek Noktası'nı kullanacak öğrencilerin velilerine iki nüsha hâlinde imzalatılmalı ve bir nüshası velilere verilmelidir. (bk. COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi)

EBA Destek Noktasına ihtiyacı olan öğrenciler, okullar tarafından belirlenmeli ve belirli bir planlama dâhilinde gruplar hâlinde dönüşümlü
olarak öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımları sağlanmalıdır.

EBA Destek Noktasının hangi saat aralıklarında ve kimler tarafından kullanıldığı düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır. EBA Destek Noktasına giriş ve çıkışlar; öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbirleriyle çakışmayacak ve yığılma olmayacak şekilde planlanmalıdır.

Öğrencilerin bilgisayarı kullanım süreleri, bir canlı ders süresinden az olmamak kaydıyla en fazla 2 saat olmalıdır

EBA Destek Noktası bulunan okul/kurumlara diğer okul/kurumlardan öğrenci aktarımı, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde sağlanmalıdır. Öğrenci aktarımı, aynı eğitim bölgesi içindeki okullar arasında planlanarak yapılmalı; yapılamadığı durumlarda ise farklı eğitim bölgelerinde yer alan en yakın okullardan yararlanılmalıdır.

26-09-202026-09-202026-09-2020

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)