OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI

2020-2021 Okul Aile Birliği Toplantı Duyurusu

 

Okul Aile Birliği Toplantısı 21.10.2020 Çarşamba Günü saat 14:00 de Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi B Blokta yapılacaktır.

 

T.C. 

AVCILAR KAYMAKAMLIĞI

Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü  

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.    Açılış ve yoklama. 

2.    Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşının okunması. 

3.    Toplantı yeter sayısının tespiti. 

4.    Toplantı gündem maddelerinin okunması ve ekleme/çıkarmanın yapılması. 

5.    Açık oylama ile üye veliler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip üye seçiminin yapılması. 

6.    Okul Müdürünün Açılış Konuşması, 

7.    Yönetim kurulu ve denetleme kuruluna asıl ve yedek üyelerin açık oylama ile seçilmesi:  

8.    Yönetim Kuruluna; veliler arasından 5 asıl ve 5 yedek üye seçiminin açık oylamayla seçilmesi.  

•       Denetleme Kuruluna; Merkez Komisyonu tarafından seçilen 2 asıl öğretmen üye ve 2 yedek öğretmen üye dışında veliler arasından 1 asıl ve 1 yedek üyenin açık oylamayla seçilmesi.  

9.    2019-2020 dönemine ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi. 

10.  2020-2021 eğitim-öğretim yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi. 

11.  İhtiyaçların giderilmesine yönelik okul-aile birliği yönetim kurulunun yetkilendirilmesi. 

12.  Okul-veli işbirliğinin öneminin anlatılması, eğitim paydaşlarına düşen görevler. 

13.  Bir önceki öğretim yılı hakkında değerlendirme ve olumsuz davranışların bertaraf edilmesi için alınabilecek önlemler. 

14.  Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi. 

15.  Okul ihtiyaçlarının tespiti. 

16.  Dilek ve Temenniler. 

17.  Kapanış.

 

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)