İstiklal Marşının Kabul Edildiği ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Yarışmaları

İstiklal Marşının Kabul Edildiği ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri kapsamında ilçemiz genelinde düzenlenen On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal konulu İlkokullar arası Resim, Ortaokullar arası  Şiir, Lise öğrencileri arası Kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

İSTİKLÂL MARŞI'NIN KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

 YARIŞMA  ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın Amacı

Madde-1 Büyük fikir ve dava adamı İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY'un şair kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etme rolü ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

 

Yarışmanın Konusu

Madde-2 Ortaöğretim öğrencileri arasında "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" konulu resim, şiir ve kompozisyon yazma yarışması.

 

Yarışmanın Kapsamı

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları,  eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

 

 Yarışmaya Katılacaklar

Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri ise kompozisyon dallarında katılacaklardır.

 

 Eserlerde Aranacak Şartlar

 Madde-5 Yarışmaya katılacak şiirlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a)      Şiir dalında eserler 2 (iki) sayfayı geçmeyecektir.

b)      Şiir dilinin farklılığını yansıtan ve estetik duygu uyandıran şiirlerin seçilmesine özen gösterilecektir.

c)      Eserler bilgisayar çıktısı olarak ya da el yazısı ile serbest düzende yazılacaktır.

d)      Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) eserle katılacaktır.

e)      Kompozisyonlarda noktalama işaretleri dikkat edilecek ve anlatım bozukluklarına yer verilmeyecektir.

f)       Resimler serbest 35x50 ebadında resim kağıdına paspartusuz, malzeme ve teknik serbest olacak.


Başvuru

Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda dereceye giren eserler ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

 

Yapılacak İşlemler

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Kaynak: https://hasandede.meb.k12.tr
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)