Evde Kal Oyununu Kodla Yarışması

Evde Kal Oyununu Kodla Yarışması

Evde Kal Oyununu Kodla Yarışması

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

"EVDE KAL OYUNUNU KODLA" YARIŞMASI YÖNERGESİ

 

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet ve özel ortaokullarda öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında blok tabanlı Programlama Scratch 1.4 veya Scratch 2.0 kullanarak oyun üretme yarışması.

Yarışmanın Amacı:
Madde1. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi'nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin ara tatil imkanlarını kullanarak kendi oyunlarını üretmelerini amaçlanmaktadır.

 

Yarışma Konusu:
Madde2. Scratch üzerinden hazırlanmış konu ve alan sınırı olmayan oyun tasarımı.

Yarışmanın Dayanağı:
Madde3. "Oyunumu Kodluyorum" yarışması 4/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine dayandırı-larak hazırlanmıştır.

 

Yarışmanın Hedefleri:
Madde-4
Yarışmanın hedefleri aşağıdaki gibidir:

4.1)            Yazılım konusundaki teorik bilgilerin program üretilerek uygulamalı olarak kullanılmasını sağlamak,

4.2)           Öğrencilerin kendi oyunlarını üretebilmelerini sağlamak,

4.3)           Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerini sağlamak,

4.4)           Öğrencilere kodlama alanında yeteneklerini sergileyebilecekleri ortam sunmak,

4.5)           Öğrencilerin ara tatil zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak,

4.6)           Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda bilişsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,

4.7)           Öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak.

 

Yarışmaya Katılım Şartları:
7Madde5. Yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki gibidir:

5.1)       Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve devlet okulunda öğrencilerden 5.,6. ve 7. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.

5.2)       Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.

5.3)       Yarışmacılar oyunlarını Scratch 1.4 veya Scratch 2.0 üzerinden tasarlamaları gerekmektedir.  Farklı bir platform üzerinde hazırlanan oyunlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.

5.4)       Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan antalya.meb.gov.tr/kodla  web sayfasına yüklenecektir. Müdürlüğümüze elden teslim yapılamayacaktır.

5.5)       Yüklenecek dosya uzantısı *.sb veya .sb2 olacak ve dosya boyutu 10 MB aşmayacaktır.

5.6)       Oyunlar inceleme kurulu tarafından incelenecek, kurallara uymayan oyunlar elenecektir.

5.7)       Her yarışmacı yarışmaya sadece bir oyunla katılabilir.

5.8)       Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışma ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.

 

 

5.9)       Eserlerin özgün nitelik taşınması gerekmektedir. İhtilaflı durumlarda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

5.10)   Oyunlar şiddet, kin,  nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemeli milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir. Herhangi bir olumsuzluk içeren eserler yarışmadan elenecektir.

5.11)   Oyun adı ve oyunda yer alan karakterlerin isimleri Türkçe olacaktır.

5.12)   Yarışmaya gönderilen eserlerin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere; bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması vb. kullanım hakkı Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

5.13)   Öğrenciler öğretmenlerinden yardım alabilirler fakat öğretmenler esere doğrudan müdahalede bulunmayacaktır.

5.14)   Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.15)   Yarışmaya katılan takımlar ve bireyler şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

 

Değerlendirme

Madde6. Yarışmaya başvuran eserler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

6.1)       Oyun tasarımı kriterlerine, dil ve imla kurallarına uygun olması.

6.2)       Senaryoların özgün olması.

6.3)       Projenin ve düşünülen algoritmaların net bir şekilde ifade edilebilmesi.

6.4)       Tasarım ve programlanması ile anlamlı bir farklılık göstermesi.

6.5)       Oyunun kolay anlaşılır, eğlenceli ve eğitici olması.

6.6)       Alıştırmaları içermesi.

6.7)       Seviyeler oluşturularak her seviyede oyunun zorlaştırılması.

6.8)       Oyunda hata yapılması durumunda, karakterin o seviyenin başına dönerek puan kaybetmesi, süreye bağlı olarak performans ölçebilmesi.

6.9)       Oyun sonunda toplam skor gösterilerek, sonuç hakkında bilgi vermesi .

 

 

Seçici Kurulun Oluşumu ve Çalışması:

Madde7.

7.1)         Seçici kurul, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen en az 5 kişiden oluşur.

7.2)         Eserler üzerindeki incelemeler seçici kurul tarafından yapılacak ve başarı ödülü
alacak eserler ilan edilecektir.

 

 

Yarışma Takvimi

Eserlerin son teslim tarihi        : 15  Mayıs 2020

Sonuçların açıklanması                        : 1 Haziran 2020

 

 

Ödül:

Yarışmada ilk üç dereceye giren eserlere sürpriz ödüller verilecektir.

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır.(0)