Etwinning Proje Çalışmamız: "Su Üzerindeki Dans"

Okulumuz 4/C sınıfı öğretmeni Gökhan GENÇ rehberliğinde eTwinning proje çalışmalarımız  'SU ÜZERİNDEKİ DANS' adıyla başlatılmıştır. Projemizde öğrencilerimize ve ailelerine geleneksel sanatlarımızdan ebru sanatını tantmak hedeflenmektedir.

Kültür tarihsel ve toplumsal gelişime dayalı oluşturulan ve gelecek kuşaklara aktarılan araçların tümüdür. İnsanların sosyalleşmesini, gelişmesini sağlayan önemli bir etmendir. Millî kültür ise bir milleti diğer milletlerden ayıran, geçmişten günümüze getirilen maddi ve manevi değerlerdir. Milli kültürümüzü oluşturan birçok öge vardır bunlardan birisi de Ebru Sanatı'dır. Ebru Sanatı özel olarak hazırlanmış su üzerinde desen verme sanatıdır. Bütün malzemeleri kendine özeldir. Ebru, tüm sanatlarda olduğu gibi kişide bilişsel ve psikolojik anlamda olumlu etki oluşturur. İnsanı sakinleştiren, dinginleştiren, sabrı öğreten, insana psikolojik açıdan değer katan bir sanattır. Projemizde öğrencilerimizin geleneksel sanatlarımızdan Ebru Sanatı'nı tanımalarını sağlamak, sanatsal bakış açılarını geliştirmek, duyuşsal haz elde etmelerini sağlayarak sanat türlerine karşı farkındalık elde etmelerini ve hobi olarak devam etmelerini veya kendilerini sanatsal anlamda geliştirmelerine vesile olmaktır.

Projemizin Hedefleri:

 1.Geleneksel sanatları tanımak, duyarlılık oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak.

2. Proje süresince teknolojiyi faal kullanmak.

3. Öğrencilerin estetik duygu ve becerilerinin gelişmesine katkı sunmak.

4. Öğrencilerimizde işbirliği, sorumluluk, paylaşım gibi kavramları kazandırmak.

5. Kültürel mirasın devamlılığını sağlamak.

        Projemizden beklediğimiz sonuçlar ise şu şekilde özetlenebilir:Öğrencilerimiz ve projenin yapıldığı çevrede geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatına karşı farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek, sanatsal zevk elde edilmesini sağlamak, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarmayı hedeflenmektedir. Projemizin aktivitelerini çeşitli sosyal medya ve sitelerde yaygınlaştırarak ebru sanatıyla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Projemizde çeşitli işbirlikçi ve ortak ürünler yapılacak olup proje ortaklarıyla karar verilecektir.

 

/meb_iys_dosyalar/58/01/616677/dosyalar/2021_10/04151527_gokhan-proje-tanitim-1.mp4

/meb_iys_dosyalar/58/01/616677/dosyalar/2021_10/04151305_sehit-erdal-cetin-ilkokulu-1.mp4

Video haberi görüntülemek için buraya tıklayınız.

Sivas Merkez Şehit Erdal Çetin İlkokulu

Yorumlar (0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)