Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Bakanlığımız bünyesine 2016 yılı Şubat ayı ve sonrasında atanan aday öğretmenlerin eğitimleri 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve i02.03.2016 tarihli ve 4227763-10.04-E.2456947 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönergedoğrultusunda, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı çerçevesinde  gerçekleştirilmektedir. 

Covid-19 koruma tedbirleri kapsamında Aday Öğretmen Yetiştirme Programı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılması, "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı" ile "Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum Programı" 23.11.2020 tarihli ve 43501582-399-E.17039324 sayılı Makam Onayı ile güncellenmiş, Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde bulunan öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı katılım durumlarına göre Aday Öğretmen Yetiştirme  programlarının tekrar güncellenmesi 26.12.2020 tarihli ve 43501582-399-E.18491053 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1-Aday öğretmenlere; güncellenen ve Ek-l'de yer alan "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı"nın (654 saat) uygulanması, özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırıldıktan sonra atanan öğretmenlere; güncellenen ve Ek-2'de yer alan "Uyum Programı"nın (312 saat) uygulanması ve  Ek-3' de yer alan, güncellenen Form (1,2,3)'ün kullanılmasını,

 2-Bakanlığımızca 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle ataması yapılan ve göreve başlayan aday öğretmenler ile bu tarihten önce ataması yapılan ve göreve başlayanlardan daha önce adaylık eğitimlerine hiç katılmayan aday öğretmenlere Ek-1 program doğrultusunda merkezi olarak düzenlenecek "Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Semineri" ve Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Kurslarına  başvuru yoluyla  katılmalarını,

3-Adaylık kaldırma sınavına katılarak başarılı olan ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlamamış, eksik eğitimleri olan öğretmenlerin Ek-4 denklik tablosuna göre eksik kalan eğitimlerini merkezi olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvurarak  tamamlamalarını,

4-Adaylık kaldırma sınavına katılmamış ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlamış öğretmenlerin güncellenen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'ndan muaf tutulması, ancak adaylık kaldırma sınavı güncellenen yeni programa göre yapılacağından sınava katılacak bu öğretmenlerin istemeleri hâlinde güncellenen Ek-1 programda yer alan hizmetiçi  eğitim faaliyetlerine başvuruda bulunarak katılmalarını,

5-Adaylık Kaldırma Sınavı'na katılmamış, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlamamış eksik eğitimleri olan öğretmenlerin Ek-4 denklik tablosuna göre eksik kalan eğitimlerini güncellenen Ek-1 programa göre merkezi olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuruda bulunarak tamamlamalarını,

6-Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan ve "Uyum Programı"nı tamamlayan öğretmenlerin güncellenen Ek-2 uyum programından muaf tutulmasını,

7-Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan ve "Uyum Programı"nda eksiği olan  öğretmenlerin Ek-5 denklik tablosuna göre, hiç eğitim almamış olan öğretmenlerin ise eğitimlerini  güncellenen Ek-2 programa göre merkezi olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuruda bulunarak tamamlamalarını,

8-Ek-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Ek-2 Uyum Programı'nda yer alan ve Bakanlığımızca merkezi olarak düzenlenen uzaktan eğitim kurslarına katılan ve başarılı olanların bu eğitimlerini yapmış sayılmalarını,  

9-MEBBİS Aday Performans Değerlendirme Modülünde yer alan ve güncellenen Ek-1 ve Ek-2 formlara göre veri girişlerinin yapılmasını, aday öğretmenin önceki çalışmaları ve eğitimlerinin yeni forma işlenmesi ve çalışmaların yeni form üzerinden takip edilmesi, eksik çalışma ve/veya eğitimlerin olması durumunda eksikliklerin aday öğretmen tarafından yapılarak tamamlanmasını, 

10-Aday öğretmenlere yönelik uygulanan; "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı" ile "Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum Programı"nın yapılıp yapılmadığının takibinin okul/kurum müdürü tarafından yapılması, programın yürütülmesinden il milli eğitim müdürlüklerinin sorumlu olacaktır.

BAKANLIK YAZISI

ADAY ÖĞRETMEN DERS İÇİ GÖZLEM GENEL DEĞERLENDİRME FORMU FORM-2

ADAY ÖĞRETMEN UYGULAMA ÇALIŞMA FORMUFORM-1

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PRGRAMI DENKLİK TABLOSU EK-4

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Kaynak: https://gundogmusmerkezio.meb.k12.tr
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)