2021 Bursluluk sınavı başvuruları başladı...

Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerimiz 26 Şubat Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları ve okul müdürlüğümüze onaylatmaları gerekmektedir.

 Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı içintespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Öğrenci velisi,   "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğümüze teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. 

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Kaynak: https://alkaniho.meb.k12.tr
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)