2021 - 2022 Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı - Yönetim Kurulu Seçimi

ANAFARTALAR ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

 

 Sayın Veli,

 

 İlgi: MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(Madde 9-10).

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Olağan Genel Kurulumuz, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 22 Ekim   2021 Perşembe günü  saat 14.45 'de, okulumuz çok amaçlı salonunda toplanacaktır.Toplantı yeter sayısı olmadığı takdirde aynı gündem maddeleri ile 23 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.45 de toplantı yeter sayı aranmaksızın toplanacaktır.

       Bilgilerinizi rica ederiz.

 OAB Yönetim Kurulu 

GÜNDEM

1. Açılış, katılım cetvelinin imzalanması ve divan başkanı ile katipten oluşan Divanın seçimi,

2. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Divana Genel Kurul Tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi.

3. Açılış Konuşmaları: Okul Müdürümüz Sn. Erdal MISIR ve OAB Başkanımız Sn. Selma VERGİLİ

4. Seçime Katılacak Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Adaylarının ve Listelerin Divan'a bildirilmesi süresinin başlatılması,

5. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması,

6. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması,

7. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbra Oylaması,

8. Divan'a bildirilen seçime katılacak Yönetim ve Denetleme Kurulu Adaylarının Listelerinin okunması ve adayların tanıtımı,

 9. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin (5 Asil,5 yedek)ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi, (1 Asil ,1 Yedek)

10.Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna harcama yetkisi verilmesi,

11.Dilekler ve Kapanış.

 

Genel kurul toplantısı

MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar.

b) Toplantının açılışı birlik başkanı tarafından yapılır.

c) Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçilir.

ç) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

d) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri asıl ve yedek olarak liste hâlinde oylanarak yapılır. 

(Velilerimizin bireysel olarak aday olmaları yönetmelik gereği mümkün değildir.Liste halinde seçimlere katılım olabilmektedir.)

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

İstanbul Sarıyer Anafartalar Ortaokulu

Yorumlar (0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)