2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Pansiyon Kayıt Evrakları

YATILILIK İŞ VE İŞLEMLERİ;


Paralı/Parasız yatılılık başvuruları 07-17  Eylül 2021 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından bizzat okul müdürlüğüne yapılacak olup e-posta, faks vb. şeklinde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Parasız yatılı müracaatında bulunacakların aşağıda belirtilen belgeleri ilgili kurumlardan onaylatmaları gerekmektedir.

 

1. EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname meb_iys_dosyalar/65/11/970978/dosyalar/2020_08/13133351_EK-1.pdf  ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, Muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren kurum onaylı belge (Veli çiftçi ise tarım müdürlüğünden alınacak yıllık gelir durumunun beyanını gösterir belge),

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 16.080 TL'yi (onaltıbinseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Örnek verecek olursak (4000 TL maaş alınırsa ve dört kişilik bir aile ise);

12 x 4.000 = 48.000 TL

48.000 : 4 = 12.000 TL kişi başı gelir olduğu için parasız yatılı başvuru yapabilir.

 2.Sağlık Raporu ("Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur." ibaresi yazılı olmalıdır.)

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Van Özalp Özalp Ağabey Özbey Anadolu Lisesi

Yorumlar (0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)