2020 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

2020 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

2020 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

2020 PYBS başvuruları tarihleri 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın,
içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim
Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi
imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına
düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)
TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri
esas alınacaktır.

07-02-2020

meb_iys_dosyalar/07/05/703977/dosyalar/2020_02/07100023_03135736_2020_iokbs_basvuru_ve_uygulama_kilavuzu.pdf

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır.(0)