2020 / 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Sayın Velimiz,

2020 / 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

 

30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00'da Okulumuz Konferans Salonunda OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI Yapılacaktır. Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereği yeterli katılım sağlanamadığı takdirde 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 14.00'da çoğunluğa bakılmaksızın tekrar toplanılacaktır. Toplantıya her öğrencimizin velilerinin mutlaka katılmasını önemle rica ediyorum.     

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi ve bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımızla, 

 

 

                                                                                                                             Murat BERKALP

                                                                                                                                 Okul Müdürü

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşının okunması.

3. Açık oylama ile üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip üye seçiminin yapılması.

4. Okul Müdürünün Açılış Konuşması,

5. Yönetim kurulu ve denetleme kuruluna asıl ve yedek üyelerin açık oylama ile seçilmesi: 

•Yönetim Kuruluna; veliler arasından 5 asıl ve 5 yedek üye seçiminin açık oylamayla seçilmesi. 

• Denetleme Kuruluna; Merkez Komisyonu tarafından seçilen 2 asıl öğretmen üye ve 2 yedek öğretmen üye dışında veliler arasından 1 asıl ve 1 yedek üyenin açık oylamayla seçilmesi. 

6. 2019-2020 dönemine ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi.

7. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi.

8. İhtiyaçların giderilmesine yönelik okul-aile birliği yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

9. Okul-veli işbirliğinin öneminin anlatılması, eğitim paydaşlarına düşen görevler.

10. Bir önceki öğretim yılı hakkında değerlendirme ve olumsuz davranışların bertaraf edilmesi için alınabilecek önlemler.

11. Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi.

12. Okul ihtiyaçlarının tespiti.

14. Dilek ve Temenniler.

15. Kapanış.

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)