12 KASIM AFET EĞİTİMİ HAZIRLIK GÜNÜ

Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir.  Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.    Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.   Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu oluşturan tüm bireyleri eğitmekle sağlanabilir. dersimiz.com Toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi için eğitimin tüm öğelerinin harekete geçirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında afetlerin sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için yapılması gerekenler, afetlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınması gereken tedbirler vb. gibi konularda örgün ve yaygın eğitim veren okullara, mesleki eğitimi veren kurumlara, halk eğitim merkezlerine halkı aydınlatıcı birtakım bilgilerin verilmesi şarttır.  

Kaynak: Okulun resmi internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait yanlış veya eksik bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.
Yorumlar(0)
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)